Temalar ve Konular

Kongre Teması:

EĞİTİMDE DEĞİŞİM VE MODEL ARAYIŞLARI

Alt Başlıklar:

  • Devlet ve Eğitim Reformu
  • Eğitim Politikaları
  • İdeolojik Varsayımlar
  • Eğitimde Değişimi Yönetmek
  • Kademeler Arası Geçiş Sistemi
  • Okul Teorisi
  • Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Nitelikleri

(*) Kongreye kabul edilecek bildiriler bu başlıklarla sınırlı olmayıp, EYD alanı ile ilgili tüm çalışmalara açıktır.